Γιατί η μάσκα ΚΝ95 είναι η καλύτερη ως προς την προστασία;

  1. Τα μεγαλύτερα σωματίδια περιορίζονται στο φίλτρο, αφού δεν γίνεται να εισχωρήσουν λόγω των πολλαπλών φίλτρων που διαθέτει. 
  2. Τα μεγαλύτερα σωματίδια παγιδεύονται στο φίλτρο εξαιτίας του μεγέθους τους. 
  3. Τα μικρότερα σωματίδια είναι δυνατόν να εισχωρήσουν, όμως αλλάζουν πορεία εξαιτίας της συνεχόμενης ροής του αέρα όταν εισπνέουμε και εκπνέουμε.
  4. Τα ειδικά φίλτρα μπορούν να συγκεντρώσουν σωματίδια με αντίθετο φορτίο (Συχνά τα σωματίδια αυτά προσελκύονται από τα πρώτα φίλτρα και αμέσως μετά περιορίζονται από το επόμενο φίλτρο που είναι αντίθετα φορτισμένο). Για αυτό κιόλας οι μάσκες ΚΝ95 δεν πλένονται.

Ποια η διαφορά της μάσκας ΚΝ95 με την απλή χειρουργική; 

  1. Η απλή χειρουργική μάσκα χρησιμοποιείται μόνο μια φορά ενώ η ΚΝ95 πολλές φορές με την προϋπόθεση ότι δεν έχει βραχεί.
  2. Η μάσκα ΚΝ95 έχει επιβεβαίωμένα την καλύτερη εφαρμογή στο κάθε πρόσωπο έτσι ώστε να αποφεύγεται η είσοδος των σωματιδίων στον οργανισμό. 
  3. Η απλή χειρουργική μάσκα δεν προστατεύει το άτομο που την φορά από τις ασθένειες που κυκλοφορούν, αλλά τους υπόλοιπους από ασθένειες που μπορεί να μεταφέρει ο ίδιος.